langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781
Odborné preklady zo všetkých a do všetkých svetových jazykov.

Garancia jednotnej terminológie.
Flexibilné zabezpečenie profesionálneho konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.
Cielená a efektívna výučba jazykov pre firmy a jednotlivcov.

Výučba netradičných jazykov.
Preklady produktov do viacerých jazykov a ich adaptácia na špecifickú krajinu alebo región.
 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780