langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Ďalšie služby

Radi pre vás zabezpečíme:
  • prepis textu na PC,
  • prepis audio/video nahrávok,
  • vyhotovenie notársky overenej kópie originálu,
  • zaslanie prekladu poštou, kuriérom,
  • odovzdanie prekladu na požadovanom nosiči,
  • grafické úpravy prekladu podľa vašich požiadaviek.
 
slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny