langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Jazyková výučba

Komplexná výučba jazykov pre firmy

Naším cieľom je vytvorenie kurzov na mieru a maximálne zladenie potrieb firmy a študenta.

 • výučba všetkých svetových jazykov,
 • výučba netradičných jazykov,
 • profesionálne vyškolení slovenskí a zahraniční lektori,
 • efektívna, presne cielená výučba,
 • metóda praktického vyučovania jazyka s rešpektom na metódu „Student Centered Method“ - metóda zameraná na študenta,
 • používanie autentických materiálov vo výučbe,
 • lektor priamo u vás vo firme, doma alebo v našich priestoroch,
 • dĺžka a intenzita kurzu podľa vášho zadania,
 • začiatok výučby kedykoľvek počas roka,
 • výučba vo väčšine veľkých slovenských mestách,
 • kontroling lektorov vo forme observácií, dotazníkov spokojnosti,
 • možnosť výmeny lektora v prípade nespokojnosti,
 • bezplatné pedagogicko-metodologické poradenstvo,
 • osobný prístup jazykovej školy k našim klientom,
 • zabezpečenie a doručenie učebných materiálov,
 • intenzívne pobytové kurzy v krásnom prostredí Slovenskej prírody.

Langvista používa systém označovania jazykových úrovní, ktorý je v súlade s dokumentom Rady Európy „Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky“ (ďalej len ERR).

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky:

 
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny

slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780