langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

Kurzy slovenčiny

  • bohaté skúsenosti s výučbou slovenčiny pre cudzincov klasickou (v triede) alebo neštandardnou formou (v teréne),
  • interaktívna výučba zameraná na potreby študenta, jeho preferovanú profesionálnu a odbornú terminológiu s cieľom dosiahnutia plynulej komunikácie a schopnosti dorozumieť sa,
  • cielená výučba jazyka integrujúca špecifiká  a jazykové zvyklosti danej krajiny študenta,
  • najnovšie materiály na výučbu slovenčiny (Slovak For You) a navyše bohaté vlastné materiály lektorov.

NOVINKA

Intenzívna výučba slovenčiny

  • intenzívne pobytové kurzy slovenského jazyka v Nízkych Tatrách v stredisku Jasná,
  • spojenie príjemného s užitočným, výučba v prírode, ďaleko od každodenných povinností,
  • 8 hodinová výučba slovenčiny a k tomu strávenie spoločného voľného času s lektorom počas raňajok, obeda, večere a výletov, so zámerom praktizovania každodennej komunikácie v danom jazyku.
Referencie:
  • Holcim (Slovensko) a.s.
  • 2 ročná výučba slovenčiny manažérov

 
slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny