langvista s.r.o. Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 911 447 780, +421 911 447 781

jazykové kurzy

Kurzy podľa vašich predstáv.

Po vzájomnej komunikácií vytvoríme pre vás taký kurz, ktorý bude spĺňať vaše potreby a požiadavky. Okrem základných typov kurzov ponúkame ich rôzne variácie a kombinácie.

ZDARMA po objednaní kurzu poskytujeme:

Základné typy kurzov:

             Individuálna výučba (one to one):

 • efektivita a maximálne sústredenie sa na vyučovaný jazyk,
 • individuálna úroveň a zameranie kurzu,
 • časová flexibilita,
 • individuálny výber učebníc a učebný plán,
 • zohľadnený individuálny štýl učenia a potreby študenta.

             Skupinová výučba ( 2- 6 študentov):
 • skupinová dynamika a vzájomná motivácia do výučby,
 • spoločná komunikácia študentov v skupine,
 • výmena názorov a učenie sa z chýb ostatných kolegov,
 • možnosť vzájomného porovnávania jazykových znalostí,
 • zohľadnené individuálne potreby študentov na základe skupinových potrieb.

Výučba špecializovaného jazyka (individuálna, skupinová):

 • efektivita a maximálne zameranie sa na vami vybranú oblasť,
 • stanete sa odborníkom v špecifickej komunikácii používanej vo vašej profesii,
 • používanie autentických a presne cielených materiálov vo výučbe.

 Typy špecializovaných kurzov pre všetky jazyky:

 • kurz zameraný na obchodnú sféru (napr. obchodná angličtina, obchodná čínština),
 • právnická angličtina,
 • kurz pre asistentky a recepčné,
 • príprava na medzinárodné skúšky,
 • príprava na zamestnanie sa v krajinách EÚ (napr. pre profesie: čašník, dopravný prepravca, opatrovateľka, zdravotná sestra).

 Pripravujeme: Intenzívne pobytové kurzy:

 • maximálna koncentrácia na jazyk a neustály kontakt s lektorom,
 • spojenie príjemného s užitočným v prírode ďaleko od každodenných povinností,
 • efektívna varianta pre tých, ktorí potrebujú jazyk a nemajú čas,
 • možnosť trávenia času s lektormi aj mimo vyučovacích hodín (večerný program, spoločné raňajky, obedy a večere).

           

 
slovenčina pre cudzincov
Kurzy slovenčiny pre cudzincov
info: +421 911 447 780
preklady medicíny

Špecializujeme sa na preklady medicíny